Geoconstruct

Geocunstruct is een adviesbureau gevestigd in Den Haag dat zich richt op Geotechniek.

Wij hebben veel ervaring in het ontwerp van geotechnische constructies.

U kunt ons bijvoorbeeld inzetten voor:
- omgevingsbeïnvloeding
- ontwerp kerende constructies (bouwkuipen, kadeconstructies);
- funderingensontwerp (fundering op staal of op palen);
- zettingsberekeningen;
- stabiliteitsberekeningen.

Risico’s bij de bouw staan hierbij altijd centraal. Bij het ontwerp worden mogelijke risico’s vroegtijdig gesignaleerd, worden beheersmaatregelen aangegeven en wordt dus een betrouwbaar, economisch verantwoord ontwerp gerealiseerd.

Bij het ontwerp houden we zo goed als nodig is rekening met de omgeving.

Door veel ervaring, interesse in nieuwe ontwikkelingen in de bouw en creativiteit kunnen we vaak een ontwerp maken waarbij de bouwer of opdrachtgever veel geld kan besparen.

Ons doel is het ontwerp van innovatieve geotechnische oplossingen, het beperken van risico’s en het delen van kennis.

Geoconstruct is uw partner in de geotechniek.