Geoconstruct

Geoconstruct is een adviesbureau gevestigd in Den Haag dat zich richt op geotechniek.

Wij hebben veel ervaring in het ontwerp van geotechnische constructies.

U kunt ons bijvoorbeeld inzetten voor:
– omgevingsbeïnvloeding;
– ontwerp kerende constructies (bouwkuipen, kadeconstructies);
– funderingensontwerp (ook in aardbevingsgebieden);
– zettingsberekeningen;
– stabiliteitsberekeningen.

Door ervaring zijn wij erg sterk in ondergrondse infrastructuur zoals tunnels en sluizen en in constructies in dijken (ter versterking of om iets in de dijk te bouwen).

Wij zijn erg bezig met automatisering van het ontwerpproces met Python, het zogenaamde parametrisch ontwerpen. Zo beschikken wij over een zeer uitgebreide zelf ontwikkelde softwaremodule waarmee wij resultaten gestructureerd (voor meerdere fases tegelijk) uit Plaxis kunnen halen. Het gaat hierbij onder andere om momentenlijnen, dwarskrachtenlijnen en normaalkrachtenlijnen. Maar ook ankerkrachten, de gebruikte parameters, de toegepaste veiligheidsfilosofie, faseringen enzovoort zijn met 2 drukken op de knop voor meerdere fases beschikbaar. Ook kunnen bijvoorbeeld grafieken worden uitgelezen van phi/c-reductie fases met de veiligheden duidelijk weergegeven. En de mogelijkheden zijn nog veel uitgebreider. Hierdoor besparen wij heel veel tijd voor onze klanten!

Risico’s bij de bouw staan centraal. Bij het ontwerp worden mogelijke risico’s vroegtijdig gesignaleerd, worden beheersmaatregelen aangegeven en wordt dus een betrouwbaar, economisch verantwoord ontwerp gerealiseerd.

Door veel ervaring, interesse in nieuwe ontwikkelingen in de bouw, automatisering van ontwerpprocessen en creativiteit kunnen we vaak een ontwerp maken waarbij de bouwer of opdrachtgever veel geld kan besparen.

Ons doel is het ontwerp van innovatieve geotechnische oplossingen, het beperken van risico’s en het delen van kennis.

Geoconstruct is uw partner in de geotechniek.