Over ons

Geoconstruct is een adviesbureau gevestigd in Den Haag dat zich richt op geotechniek.

Wij hebben veel ervaring in het ontwerp van geotechnische constructies.

U kunt ons bijvoorbeeld inzetten voor:

  • omgevingsbeïnvloeding;
  • ontwerp kerende constructies (bouwkuipen, kadeconstructies);
  • funderingensontwerp (ook in aardbevingsgebieden);
  • zettingsberekeningen;
  • stabiliteitsberekeningen.

Door ervaring zijn wij erg sterk in ondergrondse infrastructuur zoals tunnels en sluizen en in constructies in dijken (ter versterking of om iets in de dijk te bouwen).

Wij zijn erg bezig met automatisering van het ontwerpproces met Python, het zogenaamde parametrisch ontwerpen. Zo beschikken wij over een zeer uitgebreide zelf ontwikkelde softwaremodule waarmee wij resultaten gestructureerd (voor meerdere fases tegelijk) uit Plaxis kunnen halen. Het gaat hierbij onder andere om momentenlijnen, dwarskrachtenlijnen en normaalkrachtenlijnen. Maar ook ankerkrachten, de gebruikte parameters, de toegepaste veiligheidsfilosofie, faseringen enzovoort zijn met 2 drukken op de knop voor meerdere fases beschikbaar. Ook kunnen bijvoorbeeld grafieken worden uitgelezen van phi/c-reductie fases met de veiligheden duidelijk weergegeven. En de mogelijkheden zijn nog veel uitgebreider. Hierdoor besparen wij heel veel tijd voor onze klanten!

Risico’s bij de bouw staan centraal. Bij het ontwerp worden mogelijke risico’s vroegtijdig gesignaleerd, worden beheersmaatregelen aangegeven en wordt dus een betrouwbaar, economisch verantwoord ontwerp gerealiseerd.

Door veel ervaring, interesse in nieuwe ontwikkelingen in de bouw, automatisering van ontwerpprocessen en creativiteit kunnen we vaak een ontwerp maken waarbij de bouwer of opdrachtgever veel geld kan besparen.

Ons doel is het ontwerp van innovatieve geotechnische oplossingen, het beperken van risico’s en het delen van kennis.

Geoconstruct is uw partner in de geotechniek.

Ruben

Ruben heeft 20 jaar werkervaring in ontwerp van geotechnische constructies, waaronder voor bouwkuipen en funderingen. Ruben wordt door opdrachtgevers en collega’s ervaren als een geotechnicus met veel verstand van zaken, iemand die goed kan communiceren met zowel geotechnische collega’s als met constructeurs of projectleiders, goed in de opzet van rekenmodellen op basis van de aangeleverde informatie, creatief in hoe oplossingen het beste te realiseren zijn, veel kennis van grondmechanica en funderingstechnieken, PLAXIS, D-Sheet Piling, D-Foundations, D-Geo Stability en D-Settlement. Ruben heeft civiele techniek aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden gestudeerd en heeft daarna een grote hoeveelheid aanvullende cursussen gedaan, waardoor hij een TU werk- en denkniveau heeft bereikt. Van 2011 – 2020 is Ruben na het opzetten van Geoconstruct bezig geweest met een groot aantal projecten voor diverse aannemers voor projecten in Nederland. Hij is vaardig in de Engelse taal, zowel in het spreken als het schrijven.

Geoconstruct heeft de beschikking over zeer uitgebreide geautomatiseerde modellen voor het verwerken van gegevens uit Plaxis en is continu bezig om de automatisering nog verder te ontwikkelen.

Roel

Roel heeft 10 jaar werkervaring in ontwerp van geotechnische constructies, waaronder voor maritieme infrastructuur en funderingstechnieken. Roel wordt door opdrachtgevers en collega’s ervaren als nauwkeurig, sterk analytisch, en heeft veel kennis van modellen en van analytische en numerieke berekeningsmethoden, grondmechanica, PLAXIS, Mathcad, Python, wiskunde, dynamica, multitasking en automatisering van complexe berekeningen. Roel heeft civiele techniek aan de TUDelft gestudeerd en heeft 2 masters gedaan: waterbouwkunde en geotechniek. Van 2016 tot heden is Roel voornamelijk bezig geweest met dynamische aardbevingsberekeningen voor toetsing en ontwerp van funderingen, Site Response Analyse en liquefactie voor het aardbevingsproject in Groningen, alsmede het technisch inhoudelijk aansturen van starters en junioren op geotechnisch vakgebied. In 2018 en 2019 is het ontwerp van de nieuwe zeesluis in Terneuzen de voornaamste bezigheid geweest. Roel werkt vaak samen in een Engelstalige internationale projectomgeving.

De ontwerpberekeningen worden onder andere uitgevoerd met Plaxis. Hierbij wordt gebruik gemaakt van parametrisch ontwerpen, dat wil zeggen met Python wordt zowel de invoer als de uitvoer van de Plaxis berekeningen geautomatiseerd. Zo wordt het ontwerp-, reken- en rapportageproces aanzienlijk sneller en efficiënter.