Risk assessments

Elk bouwproject heeft invloed op de omgeving. Zeker als er in stedelijk gebied wordt gebouwd, moeten de gevolgen hiervan voor de omgeving worden onderzocht om schade te voorkomen. Creƫert de constructie van bijvoorbeeld een tunnel een onaanvaardbaar schade-risicoprofiel voor een aangrenzend gebouw? Zijn de trillingen door heien of plaatsen van damwanden acceptabel? Heeft het verlagen van het grondwaterpeil onomkeerbare effecten op de omgeving en wat is of kan hiervan het gevolg zijn?

Geoconstruct heeft expertise en ervaring met het beantwoorden van vragen op het gebied van risicobeoordeling. Wij bieden de volgende diensten op het gebied van afwikkelingsrisicobeoordeling:

  • trillingsvoorspelling
  • vervormingsanalyses
  • schade voorspellingen