Dijkversterking Gorinchem – Waardenburg

Opdrachtgever: Graaf Reinaldalliantie (Heijmans, Deme, Royal Haskoning DHV en het waterschap Rivierenland)
Periode: januari - juli 2020

Nederland toetst periodiek of de rivierdijken aan de veiligheidsnorm voldoen. Deze toetsing is uniek in de wereld en biedt een actueel beeld van onze waterveiligheid. De laatste toetsingsronde (2011) toont aan dat delen van de dijk langs de Waal tussen Gorinchem en Waardenburg niet voldoen aan de wettelijke veiligheidsnorm.

Het project dijkversterking Gorinchem – Waardenburg is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen. Omdat Nederland een ramp voor wil zijn, hanteren we strenge veiligheidsnormen voor onze dijken. Hierdoor staat het HWBP de komende jaren aan de lat voor de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. Bij de dijkversterking kan in sommige gevallen de dijk verbreedt worden, maar daar waar door bijvoorbeeld bebouwing aan de binnenkant van de dijk hier geen plaats toe biedt moet de dijk worden versterkt door constructies (damwanden, soms met een ankerconstructie) in de dijk te plaatsen.

Geoconstruct heeft een deel van deze versterking met constructies in de dijk in opdracht van de Graaf Reinaldalliantie ontworpen.

Foto door Ruben Albada Jelgersma