Gaasperdammertunnel

Om de doorstroming en bereikbaarheid van de regio Amsterdam te kunnen blijven garanderen en tevens de leefomgeving te verbeteren, is het programma Schiphol – Amsterdam – Almere (SAA) opgesteld.

Opdrachtgever: IXAS consortium (Heijmans, BAM en FLUOR)
Periode: maart 2017 – november 2017
Photo by Ruben Albada Jelgersma

Het programma SAA is onderverdeeld in een vijftal deelprojecten, te weten:

  1.  A10 oost / A1 knooppunt Watergraafsmeer – knooppunt Diemen;
  2. A1 / A6 knooppunt Diemen – Almere Havendreef;
  3. A9 GDW knooppunt Holendrecht / Diemen (Gaasperdammerweg);
  4. A6 Almere Havendreef – Almere Buiten Oost;
  5. A9 A’veen Badhoevedorp – Holendrecht.

De A9 Gaasperdammerweg (GDW) is een belangrijke schakel in het totale verkeerssysteem in de corridor Schiphol – Amsterdam – Almere. Dit wegvak biedt aansluiting op de rijkswegen A2, A1 en is van belang op de doorstroming van de Ring A10 rond de stad Amsterdam. Om de bereikbaarheid te verbeteren dient de wegcapaciteit te worden vergroot door uitbreiding van het wegprofiel en verbetering van de doorstroming en bereikbaarheid door het splitsen van verkeerstromen.

De A9 GDW loopt dwars door de gemeente Amsterdam. Het gebied wordt gekenmerkt door een stedelijke omgeving met aan beide zijden van de weg zowel woningen als bedrijven. Om de barrièrewerking van de weg te verminderen en daarmee de leefbaarheid van het gebied te vergroten is voor de inpassing van de weg gekozen voor de aanleg van een tunnel met een tunneldakpark, waarbij het onderliggend wegennet over de tunnel en door het park wordt verlegd.

Geoconstruct is vooral betrokken geweest bij de verleggingen van diverse infrastructuur over de Gaasperdammerunnel en bij het berekenen van de gevolgen van de aanvullingen naast de tunnel op de paalfundering onder de tunnel.