Nieuwe gemalen in de afsluitdijk

De Afsluitdijk vormt de scheiding tussen het IJsselmeer en de Waddenzee, is een icoon van de Nederlandse waterbouw en is aangelegd in 1932. De primaire functies van de afsluitdijk zijn het verzorgen van de waterveiligheid vanuit de Waddenzee en waterafvoer vanaf het IJsselmeer en als bijkomende functie het verzorgen van het wegverkeer tussen de provincies Noord-Holland en Friesland en voor scheepvaartverkeer tussen de Waddenzee en het IJsselmeer.

Opdrachtgever: LEVVEL consortium (Van Oord, BAM en Rebel)
Periode: december 2018 - december 2019
Photo by Nataraj (Adobe Stock)

Vanwege het stijgen van de zeespiegel en het vergroten van de afvoercapaciteit dient de Afsluitdijk te worden versterkt. Bij een hoge waterstand in de Waddenzee is spuien niet mogelijk. Daarom bouwt Levvel in Den Oever ook twee grote pompgemalen. Hierbij moet tijdens de bouw de Afsluitdijk zijn functie als hoogwaterkering en als wegverbinding tussen Noord-Holland en Friesland blijven vervullen.

Geoconstruct heeft hier in opdracht van de aannemerscombinatie LEVVEL een deel van het ontwerp van de bouwkuipen en de aanstroomconstructies naar deze pompgemalen mogen verzorgen.