Nieuwe Sluis Terneuzen

Het project “Nieuwe Sluis Terneuzen” omvat het ontwerpen, realiseren en aansluitend 2 jaren onderhouden van een nieuwe sluis met de maten 427 m x 55 m x NAP -16,44 m (lengte tussen de buitenste sluisdeuren is 457 m) binnen het Sluizencomplex Terneuzen, inclusief 2 basculebruggen met een overspanning van 55 m, het aanpassen van de primaire en regionale waterkering en het op diepte brengen en houden van de buitenhaven en de vaarroute naar de sluis. Verder zijn er nog een dienstenhaven en een aantal gebouwen die moeten worden gerealiseerd en het slopen van de naastgelegen middensluis moet ook worden uitgevoerd. De bouwkuipen voor het buitenhoofd met een basculebrug en het binnenhoofd met een basculebrug hebben beide een grootte van ongeveer 80 bij 130 meter en zijn 25 m diep.

Opdrachtgever: Sassevaart consortium (BAM and DEME)
Periode: October 2016 - December 2018
Foto door VNSC

Geoconstruct was betrokken bij het project vanaf de Tender waarbij de combinatie Sassevaart de winnende aanbieding heeft gedaan. De werkzaamheden van Geoconstruct bestonden in de tender uit het ontwerp van de hoofden, waarbij voor een zeer verrassend concept is gekozen, namelijk een verankerde diepwandconstructie (en daar waar de kuip in de toekomst doorbroken moet worden een cement-bentonietwand met hierin opgenomen een combiwand) en een onderwaterbetonvloer zonder trekankers en met spanningsbemaling onder de hier aanwezige waterafsluitende Boomse Kleilaag.

Na gunning heeft Geoconstruct zich bezig gehouden met verdere uitwerking van de bouwkuip, onder andere het gedeelte dat het dichtst bij de naastgelegen westsluis ligt, de zogenaamde frontmuur sluishoofd buiten westzijde. De (tijdelijke) diepwand die de kering naar de bouwkuip is, vormt samen met de frontmuur NW een kistdam. De frontmuur NW moest voor het stormseizoen in 2018 gerealiseerd zijn en moest daardoor versneld worden ontworpen, aangezien het niet halen van deze milestone zou betekenen dat het gehele project pas een half jaar later opgeleverd zou kunnen worden. Geoconstruct heeft samen met 2 andere geotechneuten van Arcadis en Fugro het ontwerp binnen 6 maanden van SO tot UO gekregen.