Opstelterrein Metro Amsterdam

Om ruimte te maken voor het nieuwe metromaterieel zijn de opstelterreinen op de locaties Isolatorweg, Amstel en Gaasperplas vernieuwd, uitgebreid en heringericht. De opstelterreinen dienden te worden aangepast voor de nieuwe, langere metro’s. De opstelterreinen werden onder andere uitgebreid met extra opstelsporen.

Opdrachtgever: BAM
Periode: januari 2013 – oktober 2013
Photo by Tijmen Stam

Geoconstruct heeft zich vooral bezig gehouden met het ontwerp van de uitbreiding bij Isolatorweg, een uitbreiding naast het bestaande spoor tussen Amsterdam Sloterdijk en Amsterdam Centraal en mocht slechts zeer beperkte invloed hebben op de ligging van het bestaande spoor. De werkzaamheden bestonden vooral uit:

  • Berekening invloed op het naastliggende spoor en opstellen van een onderhoudsplan tijdens de bouw met waarschuwingswaardes en grenswaardes. Na het overschrijden van een grenswaarde moest het naastliggende spoor direct worden opgetild, het betreffende materieel stond hiervoor klaar
  • Berekening van de verankerde damwanden als rand van de nieuwe aardebaan