Sluiskiltunnel

De Sluiskiltunnel gaat onderdoor het kanaal van Gent naar Terneuzen en ligt op het tracé van de N62. Per dag maken er gemiddeld meer dan 17.000 voertuigen gebruik van de tunnel met een lengte van 1,3 kilometer. Voordat de tunnel er was moest al dit verkeer over de bestaande brug over het kanaal Gent-Terneuzen. Aangezien ook het kanaal Gent-Terneuzen een zeer druk bevaren kanaal is, is ervoor gekozen hier een tunnel, in dit geval een boortunnel, te realiseren.

Opdrachtgever: BAM TBI consortium
Periode: 2012
Photo by Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

Geoconstruct heeft het ontwerp van de startschacht en de ontvangstschacht voor zijn rekening genomen.