Tunnel in Assen

De Stadsboulevard (Overcingellaan) doorkruist het kloppende hart van Assen (Stationsgebied). Hier komt veel verkeer samen. Treinen, bussen en taxi’s brengen dagelijks duizenden mensen van en naar de stad. In dit gebied liggen nieuwe kansen. Het nieuwe station met het vernieuwde stationsplein maken het mogelijk de woonwijk Assen-Oost bij dit gebied en het centrum te betrekken. Ook wordt hiermee de toegang tot het station en de verbinding met bussen en fietsers verbeteren.

Opdrachtgever: BAM
Periode: 2015
Foto door Ruben Albada Jelgersma

In het project Stationsgebied werkt BAM nauw samen met NS en ProRail. Zij zijn daarmee belangrijke stakeholders voor de bouw van de autotunnel. Om de groei te faciliteren vinden er binnen de FlorijnAs diverse ontwikkelingen plaats welke via de Stadsboulevard met elkaar zijn verbonden. Om de verwachte verkeersgroei op te vangen zal binnen dit contract een deel van de Stadsboulevard opgewaardeerd worden en een autotunnel met aangepaste infrastructuur worden gerealiseerd.

Geoconstruct heeft zich hoofdzakelijk bezig gehouden met:

  • Definitief ontwerp van de diepwanden van een autotunnel in de Overcingellaan, rekening houdend met de hiernaast te realiseren bouwput voor de fietskelder
  • Invloed op een naastgelegen pand gefundeerd op staal bepalen.