Versterken van gebouwen in Groningen

In het door aardbevingen geteisterde Groningen is een grote versterkingsoperatie gaande. Hierin wordt bij alle gebouwen geïnventariseerd of deze versterkt zouden moeten worden.

Opdrachtgever: BORG consortium (BAM en ABT)
Periode: April 2019 - nu
Foto door Adobe Stock

Geoconstruct is vooral betrokken geweest bij complexe toetsingen voor funderingen van enkele honderden gebouwen (vooral woningen) in Groningen op aardbevingen conform EC8. Daarnaast is er voor elk gebouw ook een liquefactietoets , om zo de spectrale versnellingen op maaiveld te bepalen. Voor panden die onvoldoende geotechnische draagkracht hebben zijn nieuwe funderingen ontworpen die aardbevingsbestendig zijn. Het gaat hier vooral om de versterking van utiliteitsgebouwen, zoals scholen, zorginstellingen, gemeente- en dorpshuizen en kantoorpanden. Inmiddels zijn er echter ook al enkele honderden woningen seismisch beoordeeld.